GWASANAETH ANSAWDD

Rydym yn darparu byrgyrs cig oen Cymreig traddodiadol, byrgyrs cig eidion, pysgod a sglodion, selsig sydd wedi ennill gwobrau, porc a chig eidion rhost o Brydain i Gymru gyfan, Canolbarth Lloegr, swydd Gaer a’r siroedd cyfagos.

OPSIYNAU IACHUS

Dim ond bwyd iach rydym yn falch o’i fwyta y byddwn ni’n ei weini, gan gynnwys y bwyd gorau o Gymru a Phrydain a ddaw o gynhyrchwyr lleol dibynadwy. Am ragor o wybodaeth am ein bwydlen dewisiadau iachus  cliciwch yma.

SGÔR EHO 5 SEREN

Mae ein staff i gyd yn gyfeillgar, proffesiynol, wedi’u gwisgo mewn iwnifform, ac wedi’u hyfforddi’n llawn mewn trin bwyd. Rydym hefyd yn aelod o NCASS. Mae ein dogfennau yswiriant ar gael i’w gweld yma.


Bwyd blasus ac iachus gan 4 Seasons Mobile Catering

Mae 4 Seasons Mobile Catering yn gwmni arlwyo symudol dibynadwy sydd wedi’i leoli ym Mhowys, Canolbarth Cymru, ac mae’n darparu
gwasanaethau arlwyo symudol o ansawdd uchel i ddigwyddiadau ledled Cymru a Lloegr. Mae pob un o’n staff yn siaradwyr Cymraeg a Saesneg rhugl.

Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant arlwyo symudol, rydym wedi creu enw da am wasanaeth rhagorol. Rydym yn darparu gwasanaeth
arlwyo symudol yn rheolaidd mewn sioeau a digwyddiadau poblogaidd ac adnabyddus yn y DU, gan gynnwys sioeau blodau, digwyddiadau
marchogaeth, sioeau amaethyddol a gwyliau. Rydym yn angerddol am ein gwasanaeth arlwyo symudol ac yn darparu’n union yr hyn y mae’r
cwsmeriaid eisiau mewn digwyddiadau: gwerth da am arian, bwyd o ansawdd a gwasanaeth cyflym ac effeithlon.

Dim ond bwyd blasus rydym yn mwynhau ei fwyta ein hunain y byddwn yn ei weini

Cynhwysion a gynhyrchwyd gan gynhyrchwyr lleol dibynadwy

Our company has a very simple philosophy: we serve only delicious food we enjoy eating ourselves. We pride ourselves on only using high quality ingredients sourced from trusted local producers including Celtic Pride premium Welsh Beef burgers, as well as Langford’s award winning Welsh sausages and Castell Howell Foods. 

Rydym bob amser yn ceisio diwallu anghenion arlwyo symudol y digwyddiad yr ydym yn gweithio ynddo, gan gadw at yr holl ystyriaethau amgylcheddol angenrheidiol ar yr un pryd. Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gofynion a chael gwybod sut y gallwn ddarparu arlwyaeth symudol i helpu gwneud eich digwyddiad yn llwyddiant.