Ein Bwydlenni

Mae ein bwydlenni’n seiliedig ar ddefnyddio cynhwysion o ansawdd uchel yn unig a ddaw o gynhyrchwyr lleol dibynadwy gan gynnwys byrgyrs cig eidion premiwm o Gymru gan Celtic Pride, yn ogystal â selsig Cymreig arobryn Langford a Bwydydd Castell Howell.Our menus are based on only using high quality ingredients sourced from trusted local producers including Celtic Pride premium Welsh Beef burgers, as well as Langford’s award winning Welsh sausages and Castell Howell Foods.

Gwelwch isod y prif eitemau a gynigiwn ar y fwydlen. Os oes gennych unrhyw ofynion eraill y gallem eu cynnig, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.Please see below the main menu items we offer. If you have any other requirements that we might be able to ofeer please contact us for further information.

Byrgyrs

Detholiad o fyrgyrs clasurol ac unigryw

Byrgyr Cig Eidion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£9

Byrgyr Caws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£9

Byrgyr Hanner Pwys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£11

Byrgyr Bacwn a Chaws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£11

Byrgyr Cig Oen a Mintys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£13

Byrgyr Cyw Iâr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£13

Byrgyr Llysieuol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£15

Bwyd Poeth

Detholiad o fwyd poeth

Rhôl Bacwn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£4

Rhôl Bacwn ac Ŵy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£5

Cŵn Poeth a Nionod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£5

Selsig a Sglodion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£6

Sglodion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£3

Diodydd

Detholiad o ddiodydd poeth ac oer

Te

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£3

Coffi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£3

Cappuccino

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£3

Siocled Poeth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£3

Diodydd Ysgafn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£2

Sudd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£2

Dŵr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
£2

The product photographs shown above are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the food and drink.